Artikelen aspirant-leden

Verslag NOB/NVAB bijeenkomst d.d. 19 mei 2016

Op donderdag 19 mei jl. vond in Artis al weer de vijfde jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van NVAB en NOB plaats. Deze keer was het thema: ‘De Belastingkamer van de Hoge Raad in de toekomst’.

De eerste inleider was mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden van EY die aandacht besteedde aan enkele vernieuwingen in de Nederlandse belastingrechtspraak, zoals de mogelijk om de Hoge Raad te vragen om een prejudiciële beslissing, de invoering van de rechtsvraagbeschikking en de rol van de amicus curiae.

Vervolgens prikkelde mr. R.W.J. (Roel) Kerckhoffs van Hertoghs advocaten-belastingkundigen het gemengde gezelschap van NVAB- en NOB-leden door het debat over de vraag of procesvertegenwoordiging in belastingzaken verplicht zou moeten zijn op scherp te stellen.

Na de pauze gaf mr. R.J. (Robert Jan) Koopman, Raadsheer van de Hoge Raad, een inkijkje in de wijze waarop de Belastingkamer tracht zoveel mogelijk rechtseenheid in de bestuursrechtspraak te behouden c.q. tot stand te brengen door samenwerking en afstemming met de andere bestuursrechters in hoogste instantie.

De bijeenkomst werd afgesloten door mr. F.R. (Frank) Herreveld, voorzitter van de sectie Formeel Belastingrecht van de NOB, waarna zoals gebruikelijk een borrel en diner volgden.

http://save-the-date-11-november-2016-stratificatie-van-rechtsvorming-rechterlijke-rechtsvorming-in-een-meerlagige-rechtsorde

 

Scroll naar boven