Artikelen aspirant-leden

Verslag lezing ‘Interactief met de Hoge Raad’ door mr. Th. (Theo Groeneveld) op 7 april 2017

Aansluitend op de jaarvergadering van de NVAB hield mr. Th. (Theo) Groenveld, raadsheer bij de Hoge Raad, op 7 april 2017 een lezing voor de leden van de vereniging. In deze lezing, getiteld, ‘Interactief met de Hoge Raad’ kwamen recente ontwikkelingen in de nationale- en internationale (fiscale) rechtspraak aan de orde. Daarbij werd gebruik gemaakt van de smartphone applicatie LessonUp, waarmee de aanwezigen (anoniem) konden reageren op bepaalde stellingen.

Daarbij kwam bijvoorbeeld de vraag aan de orde of de in het EVRM neergelegde mensenrechten, waaronder het nemo tenetur-beginsel, voldoende worden gewaarborgd. De heer Groeneveld gaf aan dat steeds een zorgvuldige afweging plaatsvindt tussen het algemeen belang en de individuele belangen van belastingplichtigen en dat hier bij de samenstelling van de kamer rekening mee wordt gehouden. Op de afstemming tussen de verschillende kamers (civiel/straf/fiscaal) van de Hoge Raad werd op basis van recente jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad nader ingegaan. Ook de gelijkwaardigheid van partijen in een rechterlijke procedure kwam in dit kader aan de orde.

De sessie werd afgesloten met een ‘vragenrondje’, waarbij onder meer werd stilgestaan bij de vraag of invoering van verplichte procesvertegenwoordiging in belastingzaken wenselijk is.

Traditiegetrouw werd de jaarvergadering en de lezing afgesloten met een borrel en diner.

Scroll naar boven