Ledenvergadering

Tijdens afgelopen ledenvergadering is gebleken dat behoefte bestaat aan een grondige discussie over de signatuur van onze vereniging. Hoewel het bestuur van de vereniging geen bezwaren heeft tegen leden die tevens lid zijn van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is gebleken dat een aantal leden daarover een andere visie heeft. Conform het besluit tijdens de […]

Ledenvergadering Lees verder »