Artikelen aspirant-leden

Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur 2012

Het programma van de Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur editie 2012-2013 kan hier kan worden ingezien.

PAO Opleiding: Beschouwingen nu gebundeld in een document

Het eerste cursusjaar van de PAO opleiding Fiscale Advocatuur is afgesloten met een zeer gunstige beoordeling van de modules. Voor de cursisten bestond de laatste opdracht uit het schrijven van een beschouwing. Een selectie hiervan is opgenomen in een bundel ‘Juridische Beschouwingen’ en kan hier kan worden ingezien. Een korte weergave van de inhoud:

1. Voorwoord, Mr. dr. J. A. Booij 1

2. Evenredig verdedigd?, De (recente) ontwikkelingen van twee communautaire rechtsbeginselen in het fiscale recht, Mr. J.M. van Arkel 4

3. Verhaal van nageheven loonbelasting na einde dienstbetrekking, Mr. C.A.H. Bikkers 22

4. Samenloop van (fiscale) lijfsdwang en strafrechtelijke sanctionering, Mr. A.A. Kan 41

5. De ontvoegde dochtermaatschappij als belanghebbende in belastingzaken, Mr. N. Kolste 50

6. Ongeoorloofde (dividend)uitkeringen (over)belast?, Mr. A. (Samad) Laghmouchi 71

PAO opleiding Fiscale Advocatuur

De voor nieuwe aspirantleden verplicht gestelde opleiding bestaat uit modules, die ook zijn te volgen. Dit is interessant voor alle leden om de fiscale kennis bij te houden én tegelijk te voldoen aan de eisen voor permanente educatie. Het programma van de editie 2011-2012 is hier in te zien.

Permanente Educatie: studiepunten

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de eisen voor het verkrijgen van studiepunten gewijzigd in de Verordening en de regeling vakbekwaamheid gewijzigd. De verordening bepaalt dat de advocaat zelf verantwoordelijk is voor het op peil houden en zo nodig verbeteren van zijn vakbekwaamheid. Voortaan is de advocaat zelf verantwoordelijk voor de registratie van de studiepunten. De advocaat moet en mag dus ook zelf beoordelen hoeveel punten redelijk zijn voor een bijgewoond evenement. Als richtlijn geldt dat deelname aan een voor de praktijk nuttige activiteit van academisch niveau per heel uur één studiepunt oplevert. Bij evenementen van de NVAB waarvoor u zich moet aanmelden kunt u na afloop een persoonlijk deelnamebewijs verwachten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NOvA:

Scroll naar boven