Artikelen aspirant-leden

Save the date: Platform Belastingrechtspraak – Symposium ‘Staatssteun’ 10 november 2016

Het Platform Belastingrechtspraak is een informeel samenwerkingsverband vanuit de belastingsectoren van de Gerechtshoven, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB), de Belastingdienst en het Internationaal Bureau voor Fiscale Documentatie (IBFD). Het platform organiseert sedert 2008 jaarlijks een symposium dat openstaat voor de bij de belastingrechtspraak betrokken ‘ketenpartners’.

 • Eerstvolgend symposium: donderdag 10 november 2016, aanvang 13.00u (onder voorbehoud)
 • Locatie: de Lodewijk Ernst Visser-zaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad
 • Onderwerp: Staatssteun, waarvan in het bijzonder de institutionele aspecten

Aan bod komen onder meer de volgende aspecten:

 • Welke ontwikkelingen zijn er gaande bij de Europese Commissie (EC)
  wat kan er worden verwacht en welke gevolgen zou dit kunnen hebben op nationaal niveau; hoe passen deze ontwikkelingen in de bestaande nationale (heffings)systemen?
 • Wat als de EC besluit dat in Nederland moet worden nagevorderd/teruggevorderd
  wie is bevoegd, waarop is die bevoegdheid gebaseerd, welke rechtsmiddelen zijn er, ten overstaan van wie?
 • Overgangsrecht
  laat het gemeenschapsrecht bij de afbouw van ongeoorloofde staatssteun (enige) ruimte voor het nationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel?
 • Ambtshalve toepassing gemeenschapsrecht
  door de nationale rechter.

Nadere informatie over het programma en mogelijkheid tot aanmelding volgen in september.
Platform Belastingrechtspraak / juli 2016

Scroll naar boven