Artikelen aspirant-leden

Prof.dr.D.Brüll-prijs: aanmeldingen of aanbevelingen tot 1 april 2016

Op verzoek van de heer Schipper van de Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid brengen wij bij u de Prof.dr.D.Brüll-prijs onder de aandacht. De Stichting heeft tot doel iedere 2 jaar een prijs uit te reiken aan een persoon of instelling die volgens het oordeel van het bestuur de Nederlandse belastingdienst, de Nederlandse belastingrechter en de Nederlandse fiscale wetgever in woord en geschrift het meest kritisch volgt of heeft gevolgd. De prijs – een oorkonde en een geldbedrag van € 15.000 – wordt toegekend aan een auteur die naar het oordeel van het bestuur van de Stichting het functioneren van de wetgever, de belastingdienst en/of de belastingrechter op gefundeerde en systeemkritische wijze tegen het licht houdt en daarbij blijk geeft van een onorthodoxe visie op het Nederlandse fiscale bestel.

Aanmeldingen en aanbevelingen staan thans open tot 1 april 2016. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.profdrdbrullprijs.nl

Prof.dr.D.Brüll-prijs

Scroll naar boven