Permanente educatie

Activiteiten NVAB

De NVAB organiseert zelf en in samenwerking met anderen diverse activiteiten. Bij evenementen van de NVAB waarvoor u zich moet aanmelden kunt u na afloop een persoonlijk deelnamebewijs verwachten. Zie voor een overzicht van onze activiteiten de agenda.

Onderhouden van de vakbekwaamheid

In een FAQ formulier heeft de Orde eind 2015 een bijgewerkt overzicht gegeven van de eisen aan het ‘Onderhouden van de vakbekwaamheid’, waaraan de advocaat zelf kan toetsen of een activiteit voldoet:

Toekenning studiepunten

Sinds 1 januari 2010 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten bepaald dat de advocaat zelf beoordeelt of een activiteit bijdraagt aan zijn of haar vakbekwaamheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook met het geven of volgen van een cursus bij een niet-erkende onderwijsinstelling punten kunnen worden behaald. Het volgen van een cursus waarvan de inhoud en de docenten van academisch niveau zijn, levert één opleidingspunt per uur op.

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden die de oude verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA vervangt. Ook in deze nieuwe Verordening staat de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid voorop (zie artikel 4.4 Verordening plus Toelichting). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NOvA voor de Nieuwe regelgeving per 1 januari 2015 met onder meer:

Erkende specialisatievereniging NOvA

Sinds 2018 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het Keurmerk specialisatieverenigingen aan de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) toegekend. Op grond van dat Keurmerk dienen bij NVAB aangesloten advocaten te voldoen aan de volgende vereisten:

  • De advocaten zijn minstens vijf jaar als advocaat ingeschreven en hebben aantoonbare kennis over het betreffende rechtsgebied;
  • De advocaten besteden minstens 500 uur per jaar aan het rechtsgebied;
  • De advocaten behalen jaarlijks minstens de helft van de opleidingspunten in het betreffende rechtsgebied;

Tevens moet sprake zijn van controle op misbruik van het keurmerk.

Bij de NOvA dienen onze leden te vermelden – naast de Rechtsgebieden waarin zijn werkzaam zijn – dat ze zijn aangesloten bij de NVAB als Erkende Specialisatievereniging. Als aan die registratie is voldaan, controleert de NOvA in de jaarlijkse CCV-opgave of voldaan is aan de punteneis binnen het rechtsgebied van de vereniging.

Scroll naar boven