OPLEIDING OUD

OPLEIDING OUD

Opleiding

Het tweede cursusjaar voor de Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur is inmiddels bekend. De eerste cursusdag staat gepland op 12 november 2012. De leden hebben inmiddels bericht ontvangen over het programma.

PAO Opleiding: Beschouwingen nu gebundeld in een document

Het eerste cursusjaar van de PAO opleiding Fiscale Advocatuur werd afgesloten met zeer gunstige beoordeling van de diverse modules. Voor de cursisten bestond de laatste opdracht uit het schrijven van een beschouwing. Van de meest belangwekkende beschouwingen is nu een document gemaakt.

 Een korte weergave van de inhoud:

  1. Voorwoord, Mr. dr. J. A. Booij 1
  2. Evenredig verdedigd?, De (recente) ontwikkelingen van twee communautaire rechtsbeginselen in het fiscale recht, Mr. J.M. van Arkel 4
  3. Verhaal van nageheven loonbelasting na einde dienstbetrekking, Mr. C.A.H. Bikkers 22
  4. Samenloop van (fiscale) lijfsdwang en strafrechtelijke sanctionering, Mr. A.A. Kan 41
  5. De ontvoegde dochtermaatschappij als belanghebbende in belastingzaken, Mr. N. Kolste 50
  6. Ongeoorloofde (dividend)uitkeringen (over)belast?, Mr. A. (Samad) Laghmouchi 71

PAO opleiding Fiscale Advocatuur

De voor nieuwe aspirantleden verplicht gestelde opleiding blijkt een groot succes. Er zullen in het komend cursusjaar nauwelijks aanpassingen nodig zijn. De modules zijn ook los te volgen, hetgeen  als actuele fiscale kennis interessant kan zijn voor leden.

Download de folder.

Studiepunten

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft het reglement voor het verkijgen van studiepunten gewijzigd. Voortaan is de advocaat zelf verantwoordelijk voor de registratie van de studiepunten. De advocaat moet en mag dus ook zelf beoordelen hoeveel punten redelijk zijn voor een bijgewoond evenement. Als richtlijn kan gelden, dat, zoals in het verleden, deelname aan een leerzaam vaktechnisch evenement voor elk ononderbroken uur één studiepunt oplevert. Bij evenementen waarbij de NVAB verzoekt om aanmelding kunt u verwachten dat een op naam gesteld bewijs van deelname wordt uitgereikt na de bijeenkomst. Zie voor meer details: http://www.advocatenorde.nl/2720/advocaten/onderhoud-vakbekwaamheid

Scroll naar boven