Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

De opleiding

Voor aspirant-leden van de NVAB bestaat een Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur die bijdraagt aan de verdere vakinhoudelijke specialisatie tot advocaat-belastingkundige. De opleiding omvat een zestal modules op het terrein van met name het formele belastingrecht, die verdeeld over twee jaren worden gegeven. De opleiding wordt voorafgegaan door een introductie tot het beroep van advocaat-belastingkundige in het algemeen en de NVAB in het bijzonder. Iedere deelnemer aan de opleiding ontvangt na afronding daarvan een certificaat (bewijs van deelname) waarop de gevolgde opleidingsdagen staan vermeld.

De Specialisatieopleiding is een verplicht onderdeel voor alle nieuwe leden. Op grond van de Statuten bestaat geen recht op ontheffing op grond van ervaringsjaren van dit onderdeel van de toelatingseisen. Het bestuur heeft echter op 15 september 2016 besloten tot het voeren van coulancebeleid. Dat beleid houdt in dat degene die ten tijde van aanmelding – tot genoegen van het bestuur aannemelijk te maken – beschikt over tien jaar of meer relevante ervaring, in aanmerking komt voor een halve vrijstelling. Die vrijstelling behelst drie van de zes inhoudelijke blokken, de overige eisen blijven onverkort van toepassing. De kosten voor de Specialisatieopleiding blijven eveneens volledig verschuldigd, uiteraard staat het de betreffende (aspirant)leden vrij om alsnog de gehele Specialisatieopleiding te volgen.

De Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur wordt aangeboden vanuit een gelijknamige stichting, die de verschillende modules steeds laat verzorgen door en ten kantore van leden van de vereniging. Zodoende kan en passant nader kennis worden gemaakt met kantoren en personen die nauw aan de vereniging zijn verbonden.

Wanneer beginnen

Aangezien de statuten van de NVAB bepalen dat het aspirant-lidmaatschap automatisch vervalt indien de Specialisatieopleiding niet binnen drie jaar is afgerond, valt aan te raden om onmiddellijk na toelating als aspirant-lid aan de opleiding deel te nemen.

Opgeven

Aspirant-leden kunnen zich voor het einde van het kalenderjaar per e-mail aan opleiding@nvab.net inschrijven voor de eerstvolgende cyclus, die steeds kort na de jaarwisseling van start gaat. Door voldoening van de aan deelname verbonden eigen bijdrage (thans € 1.000) wordt de inschrijving definitief.

Modules en data

Recent is door het bestuur van de NVAB besloten de structuur van de opleiding te wijzigen, in die zin dat de drie modules die jaarlijks worden aangeboden voortaan in een keer achter elkaar zullen worden verzorgd op een centraal in het land gelegen locatie. Met deze aanpassing wordt in de eerste plaats tegemoet gekomen aan de (begrijpelijke) wens van deelnemers die van buiten de Randstad moeten komen om hun reistijd te beperken. Daarnaast wordt hiermee beoogd de integratie van de aspirant-leden binnen de vereniging te bevorderen door aan de opleiding een sociaal aspect toe te voegen (zie onder).

Concreet betekent dit dat de modules die voor het jaar 2022 op de rol staan zullen worden verzorgd op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober op het binnen de advocatuur welbekende Conferentiecentrum Woudschoten gelegen aan de Woudenbergseweg 54 te Zeist.

Het programma voor de genoemde data is (onder voorbehoud) als volgt:

vrijdag 30 september 2022

08:30 tot 09:00 uur                     ONTVANGST

09:30 tot 12:00 uur                      Introductie

verzorgd door prof. mr. G.J.M.E. (Guido) De Bont (De Bont advocaten) & mr. drs. P.R.C. (Paul) Kraan (Van Campen Liem)

 12:30 tot 13:30 uur                       lunch 

 14:00 tot 16:30 uur                      Module materieel belastingrecht

verzorgd door mr. M.L. (Michael) Molenaars & mr. J. (Jeroen) Smits (Stibbe)

16:30 tot 17:00 uur                        snack

17:00 tot 19:30 uur                        Module fiscaal procesrecht (AWR)

verzorgd door mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (Huygen Lammers advocaten) & [n.n.b.]

20:00 tot 21:30 uur                       diner

 

zaterdag 1 oktober 2022

08:00 tot 09:00 uur                      ontbijt

09:30 tot 12:00 uur                       Module belastingcontrole

verzorgd door mr. R. (Roelof) Vos & mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems (Hertoghs advocaten)

12:30 tot 13:30 uur                        lunch 

Vanzelfsprekend hebben deelnemer de mogelijkheid om van vrijdag op zaterdag op Woudschoten te overnachten: de kosten daarvan (inclusief ontbijt) zijn inbegrepen in het cursusgeld, evenals alle overige maaltijden die worden geserveerd.

 

Scroll naar boven