Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

De opleiding

Voor aspirant-leden van de NVAB bestaat een Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur die bijdraagt aan de verdere vakinhoudelijke specialisatie tot advocaat-belastingkundige. De opleiding omvat een viertal modules op het terrein van met name het formele belastingrecht (zie onder) en wordt vooraf gegaan door een introductie tot het beroep van advocaat-belastingkundige in het algemeen en de NVAB in het bijzonder.

De Specialisatieopleiding is een verplicht onderdeel voor alle nieuwe leden. Op grond van de Statuten bestaat geen recht op ontheffing op grond van ervaringsjaren van dit onderdeel van de toelatingseisen. Het bestuur heeft echter op 15 september 2016 besloten tot het voeren van coulancebeleid. Dat beleid houdt in dat degene die ten tijde van aanmelding – tot genoegen van het bestuur aannemelijk te maken – beschikt over tien jaar of meer relevante ervaring, in aanmerking komt voor een halve vrijstelling. Die vrijstelling behelst drie van de zes inhoudelijke blokken, de overige eisen blijven onverkort van toepassing. De kosten voor de Specialisatieopleiding blijven eveneens volledig verschuldigd, uiteraard staat het de betreffende (aspirant)leden vrij om alsnog de gehele Specialisatieopleiding te volgen.

De Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur wordt aangeboden vanuit een gelijknamige stichting, die de verschillende modules steeds laat verzorgen door en ten kantore van leden van de vereniging. Zodoende kan en passant nader kennis worden gemaakt met kantoren en personen die nauw aan de vereniging zijn verbonden.

Wanneer beginnen

Aangezien de statuten van de NVAB bepalen dat het aspirant-lidmaatschap automatisch vervalt indien de Specialisatieopleiding niet binnen drie jaar is afgerond, valt aan te raden om onmiddellijk na toelating als aspirant-lid aan de opleiding deel te nemen.

Opgeven

Aspirant-leden kunnen zich voor het einde van het kalenderjaar per e-mail aan opleiding@nvab.net inschrijven voor de eerstvolgende cyclus, die steeds kort na de jaarwisseling van start gaat. Door voldoening van de aan deelname verbonden eigen bijdrage (thans €1.000) wordt de inschrijving definitief.

Modules en data

Hieronder een overzicht van de verschillende modules en de eerstvolgende data waarop deze worden aangeboden:

Datum / Tijd Module Te verzorgen door Locatie
15 januari 2020 / 14:00-16:30 uur introductie NVAB Hertoghs Advocaten, vestiging Rotterdam
15 januari 2020 / 17:00-19:30 uur belastingcontrole Hertoghs Advocaten Hertoghs Advocaten, vestiging Rotterdam
29 januari 2020 / 17:00-19:30 uur procesrecht Houthoff / Jaeger Advocaten-belastingkundigen Houthoff
12 februari 2020 / 17:00-19:30 uur materieel belastingrecht Stibbe Stibbe

Voor 2021 zijn – onder voorbehoud – de volgende data gepland:

Datum Module Te verzorgen door Locatie
20 januari 2021 introductie NVAB n.t.b.
20 januari 2021 invorderingsrecht n.t.b. n.t.b.
3 februari 2021 straf- en boeterecht I n.t.b. n.t.b.
17 februari 2021 straf- en boeterecht II n.t.b. n.t.b.

Na de jaarwisseling gaat steeds een nieuwe cyclus van de Specialisatieopleiding van start. Voorafgaand aan de eerste module wordt jaarlijks door het bestuur de introductie verzorgd. Deze vormt integraal onderdeel van de opleiding en het bijwonen daarvan is voor alle deelnemers verplicht.

 

Onderstaande cursusblokken hebben reeds plaatsgevonden:

Datum Module Verzorgd door
16 januari 2019 introductie NVAB
16 januari 2019 invorderingsrecht Geradts & Vetter
30 januari 2019 fiscaal straf- en boeterecht I De Bont Advocaten
13 februari 2019 fiscaal straf- en boeterecht II Wladimiroff Advocaten
Scroll naar top