Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

De opleiding

Voor aspirant-leden van de NVAB bestaat een Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur die bijdraagt aan de verdere vakinhoudelijke specialisatie tot advocaat-belastingkundige. De opleiding omvat een zestal modules op het terrein van met name het formele belastingrecht, die verdeeld over twee jaren worden gegeven. De opleiding wordt voorafgegaan door een introductie tot het beroep van advocaat-belastingkundige in het algemeen en de NVAB in het bijzonder. Iedere deelnemer aan de opleiding ontvangt na afronding daarvan een certificaat (bewijs van deelname) waarop de gevolgde opleidingsdagen staan vermeld.

De Specialisatieopleiding is een verplicht onderdeel voor alle nieuwe leden. Op grond van de Statuten bestaat geen recht op ontheffing op grond van ervaringsjaren van dit onderdeel van de toelatingseisen. Het bestuur heeft echter op 15 september 2016 besloten tot het voeren van coulancebeleid. Dat beleid houdt in dat degene die ten tijde van aanmelding – tot genoegen van het bestuur aannemelijk te maken – beschikt over tien jaar of meer relevante ervaring, in aanmerking komt voor een halve vrijstelling. Die vrijstelling behelst drie van de zes inhoudelijke blokken, de overige eisen blijven onverkort van toepassing. De kosten voor de Specialisatieopleiding blijven eveneens volledig verschuldigd, uiteraard staat het de betreffende (aspirant)leden vrij om alsnog de gehele Specialisatieopleiding te volgen.

De Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur wordt aangeboden vanuit een gelijknamige stichting, die de verschillende modules steeds laat verzorgen door en ten kantore van leden van de vereniging. Zodoende kan en passant nader kennis worden gemaakt met kantoren en personen die nauw aan de vereniging zijn verbonden.

Wanneer beginnen

Aangezien de statuten van de NVAB bepalen dat het aspirant-lidmaatschap automatisch vervalt indien de Specialisatieopleiding niet binnen drie jaar is afgerond, valt aan te raden om onmiddellijk na toelating als aspirant-lid aan de opleiding deel te nemen.

Opgeven

Aspirant-leden kunnen zich voor het einde van het kalenderjaar per e-mail aan opleiding@nvab.net inschrijven voor de eerstvolgende cyclus, die steeds kort na de jaarwisseling van start gaat. Door voldoening van de aan deelname verbonden eigen bijdrage (thans € 1.000) wordt de inschrijving definitief.

Modules en data

Hieronder een overzicht van de verschillende modules en de eerstvolgende data waarop deze worden aangeboden:

Voor 2021 zijn de volgende data vastgesteld:

Datum Module Te verzorgen door Locatie*
woensdag 15 september 2021
14:00 uur
Introductie NVAB en fiscale advocatuur NVAB Bilderberg Garden Hotel
woensdag 15 september 2021
17:00-19:30 uur
Invorderingsrecht Geradts & Vetter Bilderberg Garden Hotel
woensdag 29 september 2021
17:00-19:30 uur
Fiscaal straf- en boeterecht I De Bont Advocaten Bilderberg Garden Hotel
woensdag 13 oktober 2021
17:00-19:30 uur
Fiscaal straf- en boeterecht II Wladimiroff Advocaten Bilderberg Garden Hotel

*Locatie
De modules zullen via fysiek onderwijs – met inachtneming van de coronamaatregelen – worden verzorgd in het Bilderberg Garden Hotel aan het Dijsselhofplantsoen 7 te Amsterdam.

In het nieuwe jaar gaat steeds een nieuwe cyclus van de Specialisatieopleiding van start. Voorafgaand aan de eerste module wordt jaarlijks door het bestuur de introductie verzorgd. Deze vormt integraal onderdeel van de opleiding en het bijwonen daarvan is voor alle deelnemers verplicht.

Mede in verband met de corona volente verschuiving in 2021, zullen modules voortaan standaard in het najaar (buiten de herfstvakanties) worden gepland. De eerder aangekondigde data begin 2022 zullen dus niet worden aangehouden.

Voor 2022 zijn – onder voorbehoud – de nieuwe data gepland:

Datum Module Te verzorgen door Locatie
14 september 2022 Introductie NVAB n.n.b.
14 september 2022 Belastingcontrole n.n.b. n.n.b.
28 september 2022 Procesrecht AWR n.n.b. n.n.b.
12 oktober 2022 Materieel belastingrecht n.n.b. n.n.b.

Voor 2023 – eveneens onder voorbehoud – zijn de volgende data gepland:

Datum Module Te verzorgen door Locatie
13 september 2023 Introductie NVAB n.n.b.
13 september 2023 Invorderingsrecht n.n.b. n.n.b.
27 september 2023 Strafrecht I n.n.b. n.n.b.
11 oktober 2023 Strafrecht II n.n.b. n.n.b.
Scroll naar top