De opleiding

Voor aspirant-leden van de NVAB bestaat een Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur die bijdraagt aan de verdere vakinhoudelijke specialisatie tot advocaat-belastingkundige. De opleiding omvat een zestal modules op het terrein van met name het formele belastingrecht (zie onder) en wordt vooraf gegaan door een introductie tot het beroep van advocaat-belastingkundige in het algemeen en de NVAB in het bijzonder.

De Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur wordt aangeboden vanuit een gelijknamige stichting, die de verschillende modules steeds laat verzorgen door en ten kantore van leden van de vereniging. Zodoende kan en passant nader kennis worden gemaakt met kantoren en personen die nauw aan de vereniging zijn verbonden.

Wanneer beginnen

Aangezien de statuten van de NVAB bepalen dat het aspirant-lidmaatschap automatisch vervalt indien de Specialisatieopleiding niet binnen drie jaar is afgerond, valt aan te raden om onmiddellijk na toelating als aspirant-lid aan de opleiding deel te nemen.

Opgeven

Aspirant-leden kunnen zich voor het einde van het kalenderjaar per e-mail aan opleiding@nvab.net inschrijven voor de eerstvolgende cyclus, die steeds kort na de jaarwisseling van start gaat. Door voldoening van de aan deelname verbonden eigen bijdrage (thans €1.000) wordt de inschrijving definitief.

Modules en data

Hieronder een overzicht van de verschillende modules en de eerstvolgende data waarop deze worden aangeboden:

Datum Module Verzorgd door
woensdag 16 januari 2019 introductie NVAB bestuur
woensdag 16 januari 2019 invorderingsrecht Geradts & Vetter
woensdag 30 januari 2019 fiscaal straf- en boeterecht I De Bont advocaten
woensdag 13 februari 2019 fiscaal straf- en boeterecht II Wladimiroff advocaten
woensdag 15 januari 2020 introductie NVAB bestuur
woensdag 15 januari 2020 fiscaal procesrecht Jaeger Advocaten-belastingkundigen
woensdag 29 januari 2020 belastingcontrole Hertoghs Advocaten
woensdag 12 februari 2020 materieel belastingrecht Stibbe

Na de jaarwisseling gaat steeds een nieuwe cyclus van de Specialisatieopleiding van start. Voorafgaand aan de eerste module wordt jaarlijks door het bestuur de introductie verzorgd. Deze vormt integraal onderdeel van de opleiding en het bijwonen daarvan is voor alle deelnemers verplicht.