Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

De opleiding

Voor aspirant-leden van de NVAB bestaat een Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur die bijdraagt aan de verdere vakinhoudelijke specialisatie tot advocaat-belastingkundige. De opleiding omvat een zestal modules op het terrein van met name het formele belastingrecht, die verdeeld over twee jaren worden gegeven. De opleiding wordt voorafgegaan door een introductie tot het beroep van advocaat-belastingkundige in het algemeen en de NVAB in het bijzonder. Iedere deelnemer aan de opleiding ontvangt na afronding daarvan een certificaat (bewijs van deelname) waarop de gevolgde opleidingsdagen staan vermeld.

De Specialisatieopleiding is een verplicht onderdeel voor alle nieuwe leden. Op grond van de Statuten bestaat geen recht op ontheffing op grond van ervaringsjaren van dit onderdeel van de toelatingseisen. Het bestuur heeft echter op 15 september 2016 besloten tot het voeren van coulancebeleid. Dat beleid houdt in dat degene die ten tijde van aanmelding – tot genoegen van het bestuur aannemelijk te maken – beschikt over tien jaar of meer relevante ervaring, in aanmerking komt voor een halve vrijstelling. Die vrijstelling behelst drie van de zes inhoudelijke blokken, de overige eisen blijven onverkort van toepassing. De kosten voor de Specialisatieopleiding blijven eveneens volledig verschuldigd, uiteraard staat het de betreffende (aspirant)leden vrij om alsnog de gehele Specialisatieopleiding te volgen.

De Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur wordt aangeboden vanuit een gelijknamige stichting, die de verschillende modules steeds laat verzorgen door en ten kantore van leden van de vereniging. Zodoende kan en passant nader kennis worden gemaakt met kantoren en personen die nauw aan de vereniging zijn verbonden.

Wanneer beginnen

Aangezien de statuten van de NVAB bepalen dat het aspirant-lidmaatschap automatisch vervalt indien de Specialisatieopleiding niet binnen drie jaar is afgerond, valt aan te raden om onmiddellijk na toelating als aspirant-lid aan de opleiding deel te nemen.

Opgeven

Aspirant-leden kunnen zich voor het einde van het kalenderjaar per e-mail aan opleiding@nvab.net inschrijven voor de eerstvolgende cyclus, die steeds kort na de jaarwisseling van start gaat. Door voldoening van de aan deelname verbonden eigen bijdrage (thans € 1.000) wordt de inschrijving definitief.

Modules en data

Hieronder een overzicht van de verschillende modules en de eerstvolgende data waarop deze worden aangeboden:

Voor 2021 zijn – onder voorbehoud – de volgende data gepland:

Datum Module Te verzorgen door Locatie
24 maart 2021
14:00 uur
Introductie NVAB en fiscale advocatuur NVAB Hilton Hotel – Amstel Room (Apollolaan 138 te Amsterdam)
24 maart 2021
17:00-19:30 uur
Invorderingsrecht Geradts & Vetter Hilton Hotel – Amstel Room (Apollolaan 138 te Amsterdam)
14 april 2021
17:00-19:30 uur
Fiscaal straf- en boeterecht I De Bont Advocaten Hilton Hotel – Amstel Room (Apollolaan 138 te Amsterdam)
21 april 2021
17:00-19:30 uur
Fiscaal straf- en boeterecht II Wladimiroff Advocaten Hilton Hotel – Amstel Room (Apollolaan 138 te Amsterdam)

Gelet op de huidige coronamaatregelen heeft het NVAB-bestuur besloten de locatie van de aankomende modules van de Specialisatieopleiding aan te passen. In beginsel zullen de modules nu worden gegeven in de ‘Amstel Room’ van het Hilton Hotel aan de Apollolaan. Daar kan anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen en ook anderszins aan de huidige normen worden voldaan; het Hilton heeft daar speciale voorzieningen voor getroffen.

Na de jaarwisseling gaat steeds een nieuwe cyclus van de Specialisatieopleiding van start. Voorafgaand aan de eerste module wordt jaarlijks door het bestuur de introductie verzorgd. Deze vormt integraal onderdeel van de opleiding en het bijwonen daarvan is voor alle deelnemers verplicht.

 

Voor 2022 zijn – onder voorbehoud – de volgende data gepland:

Datum Module Te verzorgen door Locatie
12 januari 2022 Introductie NVAB n.n.b.
12 januari 2022 Procesrecht n.n.b n.n.b.
26 januari 2022 Belastingcontrole n.n.b. n.n.b.
9 februari 2022 Materieel belastingrecht n.n.b. n.n.b.
Scroll naar top