Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

De opleiding

Voor aspirant-leden van de NVAB bestaat een Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur die bijdraagt aan de verdere vakinhoudelijke specialisatie tot advocaat-belastingkundige. De opleiding omvat een zestal modules op het terrein van met name het formele belastingrecht, die verdeeld over twee jaren worden gegeven. De opleiding wordt voorafgegaan door een introductie tot het beroep van advocaat-belastingkundige in het algemeen en de NVAB in het bijzonder. Iedere deelnemer aan de opleiding ontvangt na afronding daarvan een certificaat (bewijs van deelname) waarop de gevolgde opleidingsdagen staan vermeld.

De Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur wordt aangeboden vanuit een gelijknamige stichting en is verplicht voor alle nieuwe leden van de NVAB.

Hoewel op grond van de Statuten geen recht bestaat op ontheffing op grond van ervaringsjaren van dit onderdeel van de toelatingseisen, verleent het bestuur aan degene die ten tijde van aanmelding – tot genoegen van het bestuur aannemelijk te maken – beschikt over tien jaar of meer relevante ervaring uit oogpunt van coulance vrijstelling voor drie van de zes modules. Overigens blijven alle eisen onverkort van toepassing. Het cursusgeld blijft eveneens volledig verschuldigd, al staat het de betreffende (aspirant)leden uiteraard vrij om alsnog alle modules van de Specialisatieopleiding te volgen.

Wanneer beginnen

Aangezien de statuten van de NVAB bepalen dat het aspirant-lidmaatschap automatisch vervalt indien de Specialisatieopleiding niet binnen drie jaar is afgerond, worden bij aanmelding voor het aspirant-lidmaatschap, leden automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende cyclus. De cyclus vindt steeds plaats op de laatste vrijdag van september en de daarop volgende zaterdagochtend. De kosten voor de specialisatieopleiding bedragen thans € 1.500.

Modules en data

Recent is door het bestuur van de NVAB besloten de structuur van de opleiding te wijzigen, in die zin dat de drie modules die jaarlijks werden aangeboden voortaan in een keer achter elkaar zullen worden verzorgd. Met deze aanpassing wordt in de eerste plaats tegemoet gekomen aan de (begrijpelijke) wens van deelnemers die van buiten de Randstad moeten komen om hun reistijd te beperken. Daarnaast wordt hiermee beoogd de integratie van de aspirant-leden binnen de vereniging te bevorderen door aan de opleiding een sociaal aspect toe te voegen.

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september 2023 vinden de modules van de specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur, die voor 2023 zijn gepland, plaats. De opleiding wordt dit keer gehouden bij Studio Lindengracht, gelegen aan de Lindengracht 19 te Amsterdam (Jordaan).

Het programma voor de genoemde data is (onder voorbehoud) als volgt:

Vrijdag 29 september 2023
09:0009:30Ontvangst met koffie en thee
09:3012:00Introductie
verzorgd door prof. mr G.J.M.E. (Guido) De Bont (De Bont advocaten) & mr L.C. (Léon) De Jager (Wladimiroff advocaten)
12:3013:30Lunch
13:3016:30Module fiscaal straf- en boeterecht I
verzorgd door prof. mr G.J.M.E. (Guido) De Bont (De Bont advocaten)
16:3017:00Snack
17:0019:30Module fiscaal straf- en boeterecht II
verzorgd door mr F.H.H. (Frans) Sijbers & mr L.C. (Léon) De Jager (Wladimiroff advocaten)
Zaterdag 30 september 2023
09:0009:30Ontvangst met koffie en thee
09:3012:00Module invorderingsrecht
verzorgd door mr J.J. (Joost) Vetter en mr Y.E.J. (Yola) Geradts (Geradts & Vetter advocaten)
12:3013:30Lunch

Vanzelfsprekend hebben deelnemers de mogelijkheid om van vrijdag op zaterdag in Amsterdam te overnachten: de kosten daarvan zijn NIET inbegrepen in het cursusgeld.

 

Scroll naar boven