Intervisie

Intervisie

Met de inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen zijn advocaten vanaf 1 maart 2020 verplicht deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback bestaande uit peer review, gestructureerd intercollegiaal overleg dan wel intervisie. De Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen stimuleert haar leden om met elkaar deel te nemen aan intervisie. Intervisie is het delen van werkgerelateerde vragen of dilemma’s met beroepsgenoten. Het doel van intervisie is probleemoplossing en reflectie. Intervisie vindt in groepsverband plaats onder leiding van een gespreksleider die door de Nederlandse Orde van Advocaten als zodanig is aangewezen.

Intervisie dient plaats te vinden in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aaneengesloten sessies. De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden. Met intervisie kunnen tevens opleidingspunten (PO-punten) worden behaald met een maximum van vier punten per jaar. De NOvA heeft beslist dat voor 2020 vier uur intervisie volstaat om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen.

De NVAB heeft verschillende leden die door de NOvA zijn aangewezen als gespreksleider en die bereid zijn intervisiebijeenkomsten te begeleiden. Het gaat in ieder geval om de navolgende leden:

De NVAB-leden die niet in bovengenoemd overzicht zijn opgenomen maar die wel door de NOvA zijn aangewezen als gespreksleider en bereid zijn intervisiebijeenkomsten te begeleiden, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden via secretaris@nvab.net.

Scroll naar boven