Artikelen aspirant-leden

NVjAB lagerhuisbijeenkomst ‘Formeel Verkeer’ 3 december 2013

Op 3 december 2013 vond de eerste NVAB jongerenbijeenkomst plaats in de Rode Hoed te Amsterdam. Aan de hand van drie stellingen werd in een Lagerhuis opstelling vurig gediscussieerd over het wetsvoorstel Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst.

Anneke Nuyens acteerde hierbij als een ware Marcel van Dam!

Daarbij viel verschillende keren het motto van de Belastingdienst “leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”. Uiteraard viel dit, zoals van een advocaat-belastingkundige kan worden verwacht, in de context dat het voor de inspecteur wel erg makkelijk wordt om een navorderingsaanslag vast te stellen. Iedere Nederlander wordt immers geacht de wet te kennen … Aan ‘wist of behoorde te weten’ is dan snel voldaan. In plaats van 15 miljoen bondscoaches heeft Nederland vanaf 1 januari 2015 15 miljoen fiscaal deskundigen!

Ook vroegen de deelnemers zich af of het wel rechtvaardig is dat goedwillende belastingplichtigen boven kwaadwillende belastingplichtige worden gesteld. Gelet op de tijd van het jaar werd zelfs geopperd ‘wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe’. Waarborgen zijn kennelijk niet nodig voor wie ‘fout’ zit.

Al met al kijkt de organisatie terug op een geslaagde eerste jongerenbijeenkomst. Wij (Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma en Marloes Lammers) kijken uit naar de volgende ronde. In het voorjaar van 2014 zullen jullie hierover nader worden geïnformeerd.

Programma 3 december 2013

Locatie: De Rode Hoed in Amsterdam

16.00 Inloop

16.15 Start bijeenkomst, introductie door Marloes Lammers/Vanessa Huygen van Dyck

16.20 Introductie stellingen door Anneke Nuyens, gevolgd door discussie in Lagerhuis-vorm

17.45 Borrel

Scroll naar boven