Artikelen aspirant-leden

NVjAB-bijeenkomst 10 december 2015: gegevensuitwisseling tussen OM en fiscus

Graag nodigen wij jullie uit voor de laatste NVjAB bijeenkomst van 2015, op 10 december a.s. in de Rode Hoed te Amsterdam. Zoals jullie van ons gewend zijn start het inhoudelijke programma om 16:00 uur (inloop vanaf 15:45 uur). Na het inhoudelijke programma sluiten we af met een gezellige (kerst)borrel tegen een uurtje of zes. Wij hebben Stijn Engelen en Martin Lambregts bereid gevonden de 10e december een inleiding te verzorgen. Het thema van de inleidingen is artikel 55 AWR: de informatieverstrekking door overheidsorganen aan de inspecteur. Denk hierbij ook aan gegevens van de politie en het OM.

“Onze Ministers, openbare lichamen en rechtspersonen die bij of krachtens een bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, de onder hen ressorterende instellingen en diensten, alsmede lichamen die hoofdzakelijk uitvoering geven aan het beleid van de rijksoverheid, verschaffen, mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – de gegevens en inlichtingen, en wel kosteloos, die hun door de inspecteur ter uitvoering van de belastingwet worden gevraagd

We zien jullie graag 10 december, dus zet deze datum alvast in jullie agenda’s!

Groet, Marloes Lammers & Dorien Roerink

 

 

Scroll naar boven