Artikelen aspirant-leden

NVjAB Bijeenkomst 7 mei 2014

Op 7 mei 2014 vond in de Rode Hoed te Amsterdam alweer de tweede NVAB jongerenbijeenkomst plaats. Ditmaal stond de informatiebeschikking centraal, welk onderwerp aan de hand van een vijftal stellingen werd behandeld. Dorien Roerink en Martin Lambregts waren de sprekers die goed onderbouwd, in een Lagerhuis opstelling, het debat openden.

De algemene tendens was dat de het fenomeen van de informatiebeschikking (nog) niet volledig uitgekristalliseerd is. Zo ontstaan er in de praktijk situaties waarover in de parlementaire geschiedenis niet wordt gerept. Te denken valt aan de situatie waarin de inspecteur één informatiebeschikking uitvaardigt voor meerdere jaren en meerdere belastingmiddelen en voor één belastingmiddel uitspraak op bezwaar doet. Vervalt dan automatisch de volledige informatiebeschikking of kan hij voor een gedeelte intact blijven? Een andere praktijkvraag betreft de situatie dat de aanslag voor 1 juli 2011 dus onder het oude regime is gedagtekend maar de inspecteur ná die datum uitspraak op bezwaar doet. Moet de inspecteur dan toch een informatiebeschikking nemen om omkering en verzwaring van de bewijslast te kunnen bewerkstelligen of wordt het oude regime gevolgd? De jurisprudentie is op deze punten nog niet eensgezind.

Net als de eerste bijeenkomst in het najaar van 2013 is ook deze tweede jongerenbijeenkomst – mede door de opkomst en de actieve participatie van alle aanwezige leden – geslaagd te noemen. De organisatie (Marloes Lammers en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma) kijken wederom uit naar een volgende NVAB jongerenbijeenkomst!

Met vriendelijke groet,

Marloes en Vanessa
NVjAB

Scroll naar boven