Artikelen aspirant-leden

NVAB ledenvergadering 7 april 2017

Geachte NVAB-leden en aspirant-leden,

Op vrijdag 7 april wordt de jaarlijkse NVAB ledenvergadering gehouden in Paviljoen de Witte te Scheveningen. Het huishoudelijk gedeelte is alleen bestemd voor NVAB-leden en begint om 15:30 uur met inloop vanaf 15:00 uur. Het programma met agenda van de ALV kunt u hier vinden, evenals de notulen van de ALV op 8 april 2016. U kunt zich aanmelden via secretaris@www.nvab.net en ik verzoek u daarbij ook aan te geven of u deelneemt aan het diner en eventueel dieetwensen heeft.

 

Programma ALV

Op de ALV zal onder andere de voorgenomen wijziging van het Huishoudelijk Reglement (HR) worden besproken, zie hierover ook onze brief aan de NOvA. In verband met het besluit op de vorige ALV om als vereniging een keurmerk van de NOvA aan te vragen, moet het HR worden aangepast naar een urencriterium van 500 uur op jaarbasis. Ook moet intervisie door de vereniging worden bevorderd. Het jaarverslag over 2016, alsmede de begroting voor 2017 en het verslag commissie van onderzoek, dit jaar bestaande uit Niels Kolste en Johan van der Graaf, kunt u hier vinden.

 

Lezing Theo Groeneveld

Vanaf 16:30 uur zal tijdens het open gedeelte van de jaarvergadering de heer mr. Th. (Theo) Groeneveld (Hoge Raad) een inhoudelijke bijdrage verzorgen. Dit keer is de bijdrage zonder  vast thema. De spreker wil met de zaal de discussie aangaan wat er zoal speelt. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een applicatie voor op de smartphone: “LessonUp”, waarmee u interactief en anoniem kunt meediscussiëren door als gebruikersnaam ‘publiek’ op te geven.NB:  Het is aan te raden de app vooraf te downloaden via iTunes of Google Play zodat we er direct mee aan de slag kunnen.

 

Darwinbokaal

De algemene ledenvergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een borrel en diner waarbij ook de Darwinbokaal zal worden uitgereikt. De Darwinbokaal is bedoeld voor het (aspirant-)lid dat in het afgelopen jaar de meest sprekende of markante uitspraak heeft weten te ontlokken binnen de fiscale advocatuur. U kunt uw suggesties doorgeven aan Frans Sijbers via f.sijbers@wlaws.com. Graag tot dan!

 

Met vriendelijke groet,

namens het NVAB-bestuur,

Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

secretaris

Scroll naar boven