Artikelen aspirant-leden

Ledenvergadering

Tijdens afgelopen ledenvergadering is gebleken dat behoefte bestaat aan een grondige discussie over de signatuur van onze vereniging.

Hoewel het bestuur van de vereniging geen bezwaren heeft tegen leden die tevens lid zijn van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is gebleken dat een aantal leden daarover een andere visie heeft.

Conform het besluit tijdens de ledenvergadering vindt het bestuur het van belang om de argumenten pro en contra goed en grondig met elkaar te bediscussiëren.

Daartoe zal op 14 januari 2014, 15.00 uur een bijeenkomst worden georganiseerd (vermoedelijk in Utrecht) waarin de leden de gelegenheid krijgen om hun standpunt hierover naar voren te brengen. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om met elkaar in debat te gaan.

Het debat zal worden geopend door een aantal sprekers die in maximaal 5 minuten hun standpunt kenbaar kunnen maken. Degenen, die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich daarvoor bij mij aanmelden via voorzitter@www.nvab.net. Mijn verzoek is daarbij aan te geven of u voor of tegen een gecombineerd lidmaatschap van de NOB en onze vereniging bent. Deze opening zal maximaal 1 uur duren, zodat voldoende gelegenheid overblijft voor een levendige discussie.

De bedoeling van deze bijeenkomst is om alle argumenten in beeld te krijgen opdat zowel het bestuur als vervolgens de ledenvergadering hierover een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Aan het einde van deze ongetwijfeld vruchtbare en geestverrijkende bijeenkomst zal het bestuur een nieuwjaarsborrel aanbieden teneinde niet alleen de schorre kelen te smeren maar bovendien elkaar de hand te schudden op een interessant nieuw fiscaal jaar.

Tijdens deze borrel zal bovendien de Darwinbokaal worden uitgereikt. Anders dan eerder aangekondigd blijkt de commissie niet eerder in staat die prestigieuze prijs uit te reiken.

Ik roep u op om deze belangrijke datum te reserveren in uw agenda en zie met belangstelling uit naar de aanmelding voor een inleiding. De formele uitnodiging voor deze bijeenkomst op basis waarvan u zich kunt aanmelden volgt snel.

Scroll naar boven