Evenementen agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

15-04-2021: NVAB-ledenvergadering – hybride digitaal en fysiek

donderdag 15 april 2021 van 15:30 - 18:00

€0.00

NVAB ledenvergadering donderdag 15 april 2021 (hybride)

Op donderdag 15 april 2021 om 15:30 uur wordt de jaarlijkse NVAB ledenvergadering gehouden. Vanwege de coronamaatregelen is de bedoeling dat deze in hybride vorm zal worden gegeven. Uiteraard houden we de actualiteit in de gaten, houd er rekening mee dat de definitieve beslissing over de coronaproof invulling kort te voren kan worden genomen.

Het huishoudelijk gedeelte is alleen bestemd voor NVAB-leden en aspirantleden en begint om 15:30 uur met inloop vanaf 15:00 uur. De fysieke locatie is in Kasteel Woerden (Kasteel 3, te Woerden). Daar kunnen maximaal 30 leden worden ontvangen voor de bijeenkomst en aansluitende borrel. Leden die niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn, kunnen via Zoom inloggen via de gegevens zoals vermeld in de uitnodigingsmail. Voor digitale deelnemers geldt geen maximum.

 

15:00 uur Opening
15:30 uur ALV (besloten)
16:15 uur Pauze
16:30 uur Inleiding: Roel Kerckhoffs
  CFE (professional affairs committee): zijn ethische kwaliteitskenmerken voor adviseurs ook op (adviserende en/of procederende) fiscaal advocaten van toepassing?
17:00 uur Spreker: Renske Leijten, Kamerlid SP
Haar visie op de Toeslagenaffaire en wat wij ervan kunnen leren.
18:00 uur Borrel (onder voorbehoud, indien coronaproof)


Bestuurswisseling

Tijdens het besloten deel van de ALV zullen twee bestuursleden aftreden. Conform de artikel 11 van de Statuten kan zowel het bestuur als tien of meer leden een voordracht doen ter benoeming van nieuwe bestuursleden. Het bestuur doet mededeling van haar voordracht bij de oproeping voor de vergadering. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste acht dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze van de bestuursleden.

Daarnaast kunnen enkele bestuursleden worden herbenoemd.

Aftredend zijn: Frans Sijbers en Mariëlle Boezelman. Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden: Guido de Bont en Anke Feenstra.

Op grond van het verlopen van hun benoemingsperiode zijn aftredend en herkiesbaar: Jojanneke Sitsen en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma.

Tijdens de ALV kunnen de aanwezige leden en aspirant-leden stemmen over de voorgedragen bestuursleden. De bestuursvergadering besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

Op de website staan de Agenda van de ALV, het Jaarverslag 2020, het Verslag van de Kascommissie, de Concept-notulen van de ALV van 18 juni 2020 en de Begroting voor 2021 gepubliceerd. Ook treft u hier aan de cijfers van de Stichting Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur (SSFA) over zowel 2019 als 2020.

U kunt deze stukken raadplegen via de link en het wachtwoord zoals vermeld in de uitnodigingsmail.

 

Aanmelding

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers, aanmelding geschiedt door het invullen van het RSVP-formulier op de site. Geef bij uw aanmelding aan of u fysiek aanwezig wenst te zijn dan wel digitaal aanwezig. U ontvangt geen bevestiging; aanmelding betekent deelname, tenzij u nader bericht ontvangt. Het Bestuur heft graag het glas na afloop en als u digitaal aanwezig bent, kunnen wij u een brrlbox sturen. Daarvoor dient u op het formulier aan te geven op welk adres wij tijdig de brrlbox kunnen afleveren. Voor digitale deelnemers geldt geen maximum.

Afmelding

Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u alsnog verhinderd bent, laat dat dan weten door u af te melden.

Een afmelding wordt extra op prijs gesteld wanneer – zoals in dit geval – sprake is van een gemaximeerd aantal deelnemers. Dat voorkomt dat we leden moeten teleurstellen die gelet op uw verhindering toch aanwezig hadden kunnen zijn.

 

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

namens het NVAB-bestuur,

Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

secretaris

Gegevens

Datum:
donderdag 15 april 2021
Tijd:
15:30 - 18:00
Kosten:
€0.00

Organisator

NVAB

Locatie

Kasteel Woerden
Kasteel 3
Woerden, 3441 BZ
+ Google Maps
Telefoon
0348 436 000
Bekijk de site van Locatie
Scroll naar boven