Evenementen agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

14-04-2022: NVAB-ledenvergadering

donderdag 14 april 2022 van 15:30 - 18:00

€0.00

NVAB ledenvergadering donderdag 14 april 2022 (fysiek)

Op donderdag 14 april 2022 zal dit jaar weer de jaarlijkse NVAB ledenvergadering gehouden. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven, is de bedoeling dat we weer ‘gewoon’ in fysieke vorm bij elkaar zullen komen. Uiteraard onder voorbehoud van eventuele aanscherpingen, die vooralsnog echter onwaarschijnlijk zijn.

Programma 

Het huishoudelijk gedeelte is alleen bestemd voor NVAB-leden en aspirantleden en begint om 15:30 uur met inloop vanaf 15:00 uur. De locatie is Kasteel Woerden (Kasteel 3, te Woerden).

15:00 uur Inloop
15:30 uur ALV (besloten)
16:30 uur Pauze
17:00 uur Inleiding
  Spreker: Frans Jozef Haas – Gerechtshof Amsterdam

Perspectief vanuit de rechterlijke macht

18:00 uur Borrel
19:00 uur Diner (zo mogelijk met uitreiking Darwinbokaal)

Bestuurswisseling
Tijdens het besloten deel van de ALV zullen twee bestuursleden aftreden. Conform de artikel 11 van de Statuten kan zowel het bestuur als tien of meer leden een voordracht doen ter benoeming van nieuwe bestuursleden. Het bestuur doet mededeling van haar voordracht bij de oproeping voor de vergadering. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste acht dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze van de bestuursleden.

Aftredend zijn: Jojanneke Sitsen en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma. Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden: Marloes Lammers en Reinout de Boer.

Tijdens de ALV kunnen de aanwezige leden en aspirant-leden stemmen over de voorgedragen bestuursleden. De bestuursvergadering besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.
Op de website zullen worden gepubliceerd de Agenda van de ALV, het Jaarverslag 2021, het Verslag van de Kascommissie, de Concept-notulen van de ALV van 15 april 2021 en de Begroting voor 2022 gepubliceerd. Ook treft u hier aan de cijfers van de Stichting Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur (SSFA) over 2021.

U kunt deze stukken raadplegen via de link en het wachtwoord zoals vermeld in de uitnodigingsmail.

Darwinbokaal – aanbevelingen vóór 31 maart a.s.
Tijdens de komende ALV zal ook traditiegetrouw de Darwin bokaal worden uitgereikt – mits hier uitspraken voor in aanmerking komen. Uw inbreng hierbij is daarom onontbeerlijk.

Zoals u weet wordt die prijs uitgereikt aan het NVAB-lid die de meest opzienbarende, belangwekkende of vernieuwende uitspraak heeft weten te bewerkstelligen. Tot bijzondere aanbeveling strekt het als de uitspraak dienstig is geweest aan het versterken van de rechtsbescherming.

Kent u een degelijke uitspraak die hiervoor in aanmerking zou komen waaraan (mogelijk) een van onze leden heeft bijgedragen? Graag verzoek ik u allen uiterlijk 31 maart a.s. uw aanbevelingen over de periode 2020-2022 toe te zenden.

U kunt uw inzendingen richten aan Guido de Bont via debont@debontadvocaten.nl, onder vermelding van ‘Darwin bokaal’.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het invullen van het RSVP-formulier op de site. U kunt daarbij ook aangeven of u deelneemt aan het diner en eventueel dieetwensen heeft. Voor het diner zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar. U ontvangt geen bevestiging; aanmelding betekent deelname, tenzij u nader bericht ontvangt.

Afmelding
Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u alsnog verhinderd bent, laat dat dan weten door u af te melden.

Een afmelding wordt extra op prijs gesteld wanneer – zoals in dit geval – sprake is van een gemaximeerd aantal deelnemers. Dat voorkomt dat we leden moeten teleurstellen die gelet op uw verhindering toch aanwezig hadden kunnen zijn.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

namens het NVAB-bestuur,
Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma
secretaris

Gegevens

Datum:
donderdag 14 april 2022
Tijd:
15:30 - 18:00
Kosten:
€0.00

Organisator

NVAB

Locatie

Kasteel Woerden
Kasteel 3
Woerden, 3441 BZ
+ Google Maps
Telefoon
0348 436 000
Bekijk de site van Locatie
Scroll naar boven