Artikelen aspirant-leden

Jaarvergadering NVAB 9 april 2015

Geachte NVAB-leden,

Op donderdag 9 april a.s. wordt de NVAB jaarvergadering gehouden in de IGC te Amsterdam. Het huishoudelijk gedeelte is alleen bestemd voor NVAB-leden en vangt aan om 15.30 uur. Het programma en agenda vindt u hieronder. U kunt zich aanmelden via email: secretaris@www.nvab.net en ik verzoek u daarbij ook aan te geven of u deelneemt aan het diner.

Vanaf 16.30 uur zal tijdens het open gedeelte van de jaarvergadering Ron Dautzenberg een inleiding verzorgen met als onderwerp: `Conflictmanagement in belastingzaken; hoe effectief gaan de procesdeelnemers om met fiscale conflicten en gaan advocaten te vaak met een gestrekt been in het conflict”.

De algemene ledenvergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een borrel en diner waarbij ook de Darwin bokaal zal worden uitgereikt. De Darwin Bokaal is bedoeld voor het (aspirant-)lid dat in het afgelopen jaar de meest sprekende of markante uitspraak heeft weten te ontlokken binnen de fiscale advocatuur. U kunt uw suggesties doorgeven aan Darwinbokaal@www.nvab.net.

Wij rekenen op een hoge opkomst!

Met vriendelijke groet,

Roelof Vos
Advocaat

Programma Algemene Ledenvergadering NVAB (jaarvergadering)
Donderdag 9 april 2015 / Koninklijke Industrieele Groote Club te Amsterdam

 • 15.00 uur Ontvangst en registratie met koffie/thee.
 • 15.30 uur Algemene ledenvergadering (alleen voor NVAB-leden).
 • 16.30 uur Inleiding “`Conflictmanagement in belastingzaken; hoe effectief gaan de procesdeelnemers om met fiscale conflicten en gaan advocaten te vaak met een gestrekt been in het conflict?”.
  verzorgd door Ron Dautzenberg, Belastingdienst
 • 17.30 uur Borrel gevolgd door diner.

Agenda Algemene ledenvergadering:

 1. Jaarvergadering wordt geopend door mr. F.H.H. Sijbers (voorzitter).
 2. Notulen jaarvergadering 4 april 2014 (zie bijlage).
 3. Voorzitter besteedt aandacht aan de activiteiten van de NVAB van het afgelopen jaar.
 4. Verslag Commissie van Onderzoek en goedkeuring/vaststelling ledenvergadering financieel verslag 2014 door mw. mr. Y.E.J. Geradts (penningmeester)
 5. Begroting 2015 door mw. mr. Y.E.J. Geradts.
 6. Décharge van het bestuur, dat als volgt is samengesteld: mr. F.H.H. Sijbers (voorzitter), mr. R. Vos (secretaris), mw. mr. Y.E.J. Geradts (penningmeester), mr. B.J.G.L. Jaeger, mw. mr. J.M. Sitsen en mw. mr. V.S. Huygen van Dijck-Jagersma.
 7. Overzicht NVAB activiteiten 2015 door mr. R. Vos.
 8. Consultatie leden over de wenselijkheid van permanente educatie voor NVAB-leden door mr. F.H.H. Sijbers.
 9. Sluiting huishoudelijk gedeelte van de jaarvergadering door de voorzitter om 16.3
Scroll naar boven