Commissie AWR

Commissie AWR

Commissie AWR

Voorzitter: mr. Ludwijn Jaeger

De commissie AWR volgt de ontwikkelingen op het terrein van fiscale procesrecht en fiscale boeterecht. De commissies is ook betrokken bij de organisatie van bijeenkomsten op dit deelterrein, waaronder de inmiddels vertrouwde inspecteursmiddag.

Het formele belastingrecht wordt gevormd door regels over hoe een belastingschuld wordt vastgesteld en ‘geformaliseerd’ door het opleggen van aanslagen. De regels gaan onder meer over hoe een aangifte moet worden gedaan en aan welke eisen een administratie moet voldoen. Ook bepalen de procesregels hoe een procedure in bezwaar, beroep en cassatie verloopt.

Bovenop het bedrag van de belastingaanslag kan in het fiscale boeterecht een percentage als sanctie worden opgelegd. Dit is een alternatief voor strafrechtelijke vervolging maar kan even grote (financiële) gevolgen hebben.

Ook ongeschreven regels zoals het vertrouwensbeginsel en rechtzekerheidsbeginsel maken onderdeel uit van het procesrecht. Ook aan die ‘fatsoens’-regels moet de belastingdienst zich houden bij het opleggen van aanslagen met en zonder boetes.

 

Voor informatie over activiteiten van de NVAB hou de agenda en kalender in de gaten.

 

Scroll naar boven