Artikelen aspirant-leden

BATL – NVAB 2 december 2015

Waarde leden en aspirant leden,

Op woensdag 2 december zal de bijeenkomst met onze Belgische zustervereniging BATL plaatsvinden. Graag nodig ik u, namens het bestuur van de NVAB, uit voor deze middag, die zal worden gehouden op de sfeervolle locatie van de E-10 hoeve aan de Kapelstraat 8a, Brecht (net over de grens in België). De bijeenkomst zal in het teken staan van een onderwerp dat voor beide verenigingen actueel is:

“De strijd tegen brievenbusmaatschappijen en internationale ontwijkingsroutes”

Het is de bedoeling om te komen tot uitwisseling van kennis en ervaring en te zien hoe er in de verschillende landen  vanuit de overheid en vanuit de advocatuur tegen dit onderwerp wordt aangekeken en wat we in dat kader van elkaar kunnen leren. Van de zijde van de NVAB zal een voordracht worden verzorgd door Kim Demandt en Megan van der Linde.

Het programma is:

15.30 – 16.00:   ontvangst met koffie

16.00 – 18.30:   voordrachten

18.30 – 21.30:   receptie en diner

Voor het bijwonen van deze middag worden geen kosten in rekening gebracht. Wij verzoeken u nadrukkelijk uw deelname kenbaar te maken door middel van een reactie op de aankondiging. Wij hopen van harte u te kunnen begroeten tijdens deze tweede BATL-NVAB bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur

Scroll naar boven