Aanmelden

Uw achternaam (*)

Uw voorna(a)m(en) (*)

Geboortedatum en plaats (*)

In welk arrondissement houdt u kantoor? (*)

Kantoornaam (*)

Kantooradres (*)

Telefoonnummer kantoor (*)

Website-adres kantoor (*), bv www.kantoornaam.nl

Uw email (*)

Op tableau bijgeschreven sinds (volledige datum vermelden) (*)

Stageverklaring dateert van (*)

Welke doctoraal/master diploma's hebt u waar en wanneer behaald? (*)

Welke overige fiscaal relevante opleiding hebt u genoten? (*)

Hebt u in het kalenderjaar direct voorafgaande aan het opsturen van dit formulier fulltime of in deeltijd als advocaat gewerkt, en bij deeltijd, hoeveel uren per week? (*)

Hoeveel uren hebt u in het kalenderjaar direct voorafgaan aan het opsturen van dit formulier besteed aan de behandeling van fiscale zaken?

Geen aan op welke terreinen van het belastingrecht u gespecialiseerd bent: (*)

Door het indienen van deze aanvrage om als lid te worden toegelaten tot de NVAB geeft de aanvrager te kennen dat hij/zij ermee instem dat over zijn/haar wijze van praktijkuitoefening door het Bestuur van de NVAB desgewenst informatie wordt ingewonnen bij de Raad van Toezicht van het arrondissement waar de aanvrager kantoor houdt.

Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Scroll naar top