Aanmelden

  Uw achternaam (*)

  Uw voorna(a)m(en) (*)

  Geboortedatum en plaats (*)

  In welk arrondissement houdt u kantoor? (*)

  Kantoornaam (*)

  Kantooradres (*)

  Telefoonnummer kantoor (*)

  Website-adres kantoor (*), bv www.kantoornaam.nl

  Uw email (*)

  Op tableau bijgeschreven sinds (volledige datum vermelden) (*)

  Stageverklaring dateert van (*)

  Welke doctoraal/master diploma's hebt u waar en wanneer behaald? (*)

  Welke overige fiscaal relevante opleiding hebt u genoten? (*)

  Hebt u in het kalenderjaar direct voorafgaande aan het opsturen van dit formulier fulltime of in deeltijd als advocaat gewerkt, en bij deeltijd, hoeveel uren per week? (*)

  Hoeveel uren hebt u in het kalenderjaar direct voorafgaan aan het opsturen van dit formulier besteed aan de behandeling van fiscale zaken?

  Geen aan op welke terreinen van het belastingrecht u gespecialiseerd bent: (*)

  Door het indienen van deze aanvrage om als lid te worden toegelaten tot de NVAB geeft de aanvrager te kennen dat hij/zij ermee instem dat over zijn/haar wijze van praktijkuitoefening door het Bestuur van de NVAB desgewenst informatie wordt ingewonnen bij de Raad van Toezicht van het arrondissement waar de aanvrager kantoor houdt.

  Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Scroll naar boven