Permanente educatie

De NVAB organiseert zelf en in samenwerking met anderen diverse activiteiten. Bij evenementen van de NVAB waarvoor u zich moet aanmelden kunt u na afloop een persoonlijk deelnamebewijs verwachten. Zie voor een overzicht van onze activiteiten de agenda.

In een FAQ formulier heeft de Orde eind 2015 een bijgewerkt overzicht gegeven van de eisen aan het ‘Onderhouden van de vakbekwaamheid’, waaraan de advocaat zelf kan toetsen of een activiteit voldoet:

 

Toekenning studiepunten

Sinds 1 januari 2010 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten bepaald dat de advocaat zelf beoordeelt of een activiteit bijdraagt aan zijn of haar vakbekwaamheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook met het geven of volgen van een cursus bij een niet-erkende onderwijsinstelling punten kunnen worden behaald. Het volgen van een cursus waarvan de inhoud en de docenten van academisch niveau zijn, levert één opleidingspunt per uur op.

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden die de oude verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA vervangt. Ook in deze nieuwe Verordening staat de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid voorop (zie artikel 4.4 Verordening plus Toelichting). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NOvA voor de Nieuwe regelgeving per 1 januari 2015 met onder meer:

De integrale teksten en de transponeringstabel zijn ook te vinden in PDF-vorm via het Vademecum wet- en regelgeving 2015 van de NOvA.

In 2015 heeft een nadere controle plaatsgevonden ten aanzien van de opleidingspunten over 2014. Hierbij lijken (te) strikte eisen te worden gesteld aan het bewijs dat activiteiten kunnen bijdragen aan de vakbekwaamheid. In dit kader worden eisen aan bewijsstukken gesteld die niet specifiek in de (tot 2015 geldende) Verordening en Regeling vakbekwaamheid zijn terug te vinden. De NVAB heeft zich in deze discussie gemengd en houdt u op de hoogte. Voor meer informatie op de website van de NOvA: