Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

Voor onze nieuwe (aspirant-)leden en beginnende advocaten-belastingkundigen verzorgen wij een Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur. De opleiding bevat modules op het terrein van onder meer het fiscale strafrecht, het fiscale boeterecht, het invorderingsrecht en het Europees belastingrecht.

Belangstellende (aspirant-)leden kunnen zich inschrijven door een korte e-mail te sturen aan opleiding@nvab.net met daarin naam, e-mailadres en kantoor. Bij inschrijving voor de gehele opleiding ontvangt u een factuur van €1.000. Een succesvol doorlopen opleiding tezamen met een gepubliceerd artikel zijn voorwaarden voor toelating tot het volwaardige lidmaatschap van de NVAB. Losse blokken kunnen op verzoek worden gevolgd door leden van de NVAB.

Onderdelen en vrijstellingen

De Specialisatieopleiding is een verplicht onderdeel voor alle nieuwe leden. Op grond van de Statuten bestaat geen recht op ontheffing van dit onderdeel van de toelatingseisen op grond van ervaringsjaren. Het bestuur heeft echter op 15 september 2016 besloten tot het voeren van coulancebeleid. Dat beleid houdt in dat degene die ten tijde van aanmelding – tot genoegen van het bestuur aannemelijk te maken – beschikt over tien jaar of meer relevante ervaring, in aanmerking komt voor een halve vrijstelling. Die vrijstelling behelst drie van de zes inhoudelijke blokken, de overige eisen blijven onverkort van toepassing. De kosten voor de Specialisatieopleiding blijven eveneens volledig verschuldigd, uiteraard staat het de betreffende (aspirant)leden vrij om alsnog de gehele Specialisatieopleiding te volgen. Het bestuur heeft op 16 januari 2018 besloten tot een ‘zes uit zeven’-regel: voor de afronding van de opleiding moeten, naast het introductieblok, zes onderdelen worden gevolgd uit het totaal (zeven) aan zes inhoudelijke blokken plus de publicatieverplichting.

 

Volgend voorjaar zal er weer een specialisatieopleiding van de NVAB van start gaan. Het bestuur van de NVAB heeft er voor gekozen de opleiding te comprimeren en te beperken tot (aspirant)leden. Bovendien hebben we er voor gekozen om de cursus daadwerkelijk intern te geven, dat wil zeggen op de kantoren van een aantal leden van de vereniging. De introductie zal vanaf 2019 in kortere vorm voorafgaand aan de eerste module worden gehouden.

De cursusdata voor 2019 zijn:

datum onderdeel door locatie
woensdag 16 januari 2019 introductieblok NVAB Van Campen Liem
woensdag 16 januari 2019 invorderingsrecht Geradts & Vetter Van Campen Liem
woensdag 30 januari 2019 straf- en boeterecht I De Bont De Bont
woensdag 13 februari 2019 straf- en boeterecht II Wladimiroff Wladimiroff