Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

Voor onze nieuwe (aspirant-)leden en beginnende advocaten-belastingkundigen verzorgen wij een Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur. De opleiding bevat modules op het terrein van onder meer het fiscale strafrecht, het fiscale boeterecht, het invorderingsrecht en het Europees belastingrecht.

Komend najaar zal er weer een specialisatieopleiding van de NVAB van start gaan. Het bestuur van de NVAB heeft er voor gekozen de opleiding te comprimeren en te beperken tot (aspirant)leden, althans tot advocaten die het lidmaatschap van de vereniging ambiëren. Bovendien hebben we er voor gekozen om de cursus daadwerkelijk intern te geven, dat wil zeggen op de kantoren van een aantal leden van de vereniging.

De eerstvolgende cursusdata data daarna zijn:

datum blok locatie
woensdag 15 november 2017 introductie Van Campen Liem
woensdag 17 januari 2018 belastingcontrole Hertoghs
woensdag 31 januari 2018 procesrecht Jaeger/Houthoff
woensdag 14 februari 2018 materieel belastingrecht Stibbe

 

Belangstellenden kunnen zich inschrijven door een korte e-mail te sturen aan secretaris@nvab.net met daarin naam, e-mailadres en kantoor. Bij inschrijving voor de gehele opleiding ontvangt u een factuur van €1.000. De inschrijving voor de opleiding geeft advocaten toegang tot het aspirant-lidmaatschap van de NVAB. Een succesvol doorlopen opleiding tezamen met een gepubliceerd artikel zijn voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap van de NVAB. Losse blokken kunnen op verzoek worden gevolgd door leden van de NVAB.

Voor informatie over afgesloten edities van de Specialisatieopleiding zie hier.