Author Archives: vanessahuygen

You are here:

Artikel ABB – Specialistenvereniging 3: Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)


Specialistenverenigingen 3: Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) Amsterdams Balie Bulletin,7 september 2018,Editie september 2018, Specialisatieverenigingen In 1996 is de NVAB door Hans Hertoghs, Charles Langereis (destijds Stibbe) en Willem Stevens (Caron & Stevens/Baker & McKenzie) opgericht met als doel de fiscale advocatuur te bevorderen. Momenteel telt deze specialisatievereniging 160 leden die zichzelf belasting(proces)recht specialisten mogen noemen….

Symposium mandatory disclosure 8 februari 2018


PLATFORM BELASTINGRECHTSPRAAK   SYMPOSIUM MANDATORY DISCLOSURE 8 FEBRUARI 2018   Zowel in Europees als nationaal perspectief staat het instrument ‘Mandatory disclosure’ in de belangstelling. De verplichting om spontaan informatie te verstrekken aan de belastingautoriteiten zou landen helpen te voorzien in hun behoefte om in een vroeg stadium informatie te verkrijgen over mogelijke agressieve belastingstructuren en…

Bijeenkomst NVjAB vrijdag 1 december 2017: verbeurdverklaring als afpakinstrument


Bijeenkomst NVjAB vrijdag 1 december 2017: verbeurdverklaring als afpakinstrument   Graag nodigen we je hierbij uit voor de bijeenkomst van de NVjAB aanstaande vrijdag 1 december. Maaike Coenen van Hertoghs Advocaten bespreekt de verbeurdverklaring en de rol daarvan bij het afpakken van crimineel vermogen.   De bijeenkomst begint om 16:00 uur en zal worden georganiseerd…

NVAB ledenvergadering 7 april 2017


Geachte NVAB-leden en aspirant-leden, Op vrijdag 7 april wordt de jaarlijkse NVAB ledenvergadering gehouden in Paviljoen de Witte te Scheveningen. Het huishoudelijk gedeelte is alleen bestemd voor NVAB-leden en begint om 15:30 uur met inloop vanaf 15:00 uur. Het programma met agenda van de ALV kunt u hier vinden, evenals de notulen van de ALV op 8…

Verslag inspecteursmiddag 23 november 2016


Verslag inspecteursmiddag op 23 november 2016 Op woensdag 23 november jl. vond in de ‘Paushuize’ te Utrecht de jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Belastingdienst plaats, binnen de NVAB bekend als Inspecteursmiddag. De Inspecteursmiddag had dit jaar als thema formeel belastingrecht, in welk kader een viertal onderwerpen aan de orde kwamen. Beide zijden kregen allereest…

Themamiddag formeel belastingrecht op 23 november 2016


Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB DEZE THEMAMIDDAG IS VOL – U KUNT ALLEEN NOG OP DE RESERVELIJST GEPLAATST WORDEN (u kunt hiervoor mailen naar vaneldijk@jaeger.nl) Woensdagmiddag 23 november 2016 Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht 13.45 uur Inloop en ontvangst 14.25 uur Opening 14.30 uur Pleitbaar standpunt (zie onder andere het specifieke deel hierover uit…

Uitnodiging Symposium Belastingrechtspraak: Staatssteun op 10 november 2016


UITNODIGING SYMPOSIUM STAATSSTEUN 10 november 2016 Fiscale staatssteun staat op dit moment in het brandpunt van de actualiteit. In verschillende individuele gevallen heeft de Europese Commissie geconstateerd dat ongeoorloofde staatssteun is verleend en naar verwachting zullen meer gevallen volgen. Deze gang van zaken roept diverse vragen op, ook van meer formele en institutionele aard. Daarover…

Verslag NOB/NVAB bijeenkomst d.d. 19 mei 2016


Op donderdag 19 mei jl. vond in Artis al weer de vijfde jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van NVAB en NOB plaats. Deze keer was het thema: ‘De Belastingkamer van de Hoge Raad in de toekomst’. De eerste inleider was mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden van EY die aandacht besteedde aan enkele vernieuwingen in de Nederlandse belastingrechtspraak,…