Aanmeldingsformulier NVAB

Uw achternaam (*)

Uw voorna(a)m(en) (*)

Geboortedatum en plaats (*)

In welk arrondissement houdt u kantoor? (*)

Kantoornaam (*)

Kantooradres (*)

Telefoonnummer kantoor (*)

Uw email (*)

Privé-adres

Op tableau bijgeschreven sinds (volledige datum vermelden) (*)

Stageverklaring dateert van (*)

Welke doctoraal/master diploma's hebt u waar en wanneer behaald? (*)

Welke overige fiscaal relevante opleiding hebt u genoten? (*)

Hebt u in het kalenderjaar direct voorafgaande aan het opsturen van dit formulier fulltime of in deeltijd als advocaat gewerkt, en bij deeltijd, hoeveel uren per week? (*)

Hoeveel uren hebt u in het kalenderjaar direct voorafgaan aan het opsturen van dit formulier besteed aan de behandeling van fiscale zaken?
NB: Voor gewone leden geldt dat hij/zij in het jaar voorafgaande aan het verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap tenminste 400 uren moet hebben besteed aan de behandeling van zaken op het gebied van het belasting(proces)recht, als bedoeld in art. 4 van de Statuten (art 1.1.Statuten). Voor aspirant leden geldt onder vermelding naar art. 1.3 van de Statuten een uren-eis van 300 uren. (*)

Geen aan op welke terreinen van het belastingrecht u voornamelijk werkzaam bent: (*)
Belastingadvies internationaalBelastingadvies nationaalFiscaal ondernemingsrechtFiscaal proces- en boeterechtFiscaal strafrechtInvorderingsrechtOverige, te weten

Bent u lid van officiële of officieuze verenigingen of andere (over-) verbanden op het terrein van belastingrecht (nationaal en/of internationaal?) (*)
NeeJa, te weten

Wilt u indien u (nog) niet aan de toelatingseisen voor het gewone lidmaatschaap voldoet als aspirant-lid worden geregistreerd? (*)
NeeJa

Door het indienen van deze aanvrage om als lid te worden toegelaten tot de NVAB geeft de aanvrager te kennen dat hij/zij ermee instem dat over zijn/haar wijze van praktijkuitoefening door het Bestuur van de NVAB desgewenst informatie wordt ingewonnen bij de Raad van Toezicht van het arrondissement waar de aanvrager kantoor houdt.
Dat verklaar ik